برمبنای تصمیمات اتاق فکر بنیاد نیمروز وهمیاری کمته ورزشی وکارگروه مناسبت های کانون بین المللی فرهیختگان سیستانی ؛درخصوص حضور پر رنگ در مراسمات ومناسبت های عمومی این بار پیاده روی همگانی درشهرستان کلاله استان گلستان بهانه ای شد تا بنیاد نیمروز به تبلیغ اهداف بنیاد وعضوگیری بپردازد. ازیک هفته قبل با رایزنی های صورت گرفته با مدیرکل تربیت بدنی (ورزش وجوانان )گلستان,فرماندار کلاله,نماینده مجلس و..از سوی محمدآذری وحضور مهندس پودینه درجلسات شهرستانی و..کارگروه ویزه کار خود راشروع کرد.
توزیع نشریه نیمروز,جمع آوری امضا برای داشتن برنامه سیستانی در صدا وسیمای گلستان,رقص سیستانی درجایگاه و...از موضوعاتی بود که مورد تصویب کارگروه قرار گرفت
آنچه درپی می آید عکس های میباشد جهت آشنایی شما عزیزان وتوضیحات تکمیلی در پست های بعدی به اسحضار خواهد رسید

//s2.picofile.com/file/7187631933/e1.jpg[/img]
براي نمايش در سايز اصلي بر روي نوشته كليك كنيد ، مشخصات تصوير هست 898 در674 پيكسل .

براي نمايش در سايز اصلي بر روي نوشته كليك كنيد ، مشخصات تصوير هست 898 در674 پيكسل .

براي نمايش در سايز اصلي بر روي نوشته كليك كنيد ، مشخصات تصوير هست 898 در674 پيكسل .

براي نمايش در سايز اصلي بر روي نوشته كليك كنيد ، مشخصات تصوير هست 898 در674 پيكسل .

براي نمايش در سايز اصلي بر روي نوشته كليك كنيد ، مشخصات تصوير هست 898 در674 پيكسل .

براي نمايش در سايز اصلي بر روي نوشته كليك كنيد ، مشخصات تصوير هست 898 در674 پيكسل .

براي نمايش در سايز اصلي بر روي نوشته كليك كنيد ، مشخصات تصوير هست 898 در674 پيكسل .

براي نمايش در سايز اصلي بر روي نوشته كليك كنيد ، مشخصات تصوير هست 898 در674 پيكسل .

[hr]
براي نمايش در سايز اصلي بر روي نوشته كليك كنيد ، مشخصات تصوير هست 898 در674 پيكسل .