روز گذشته در حسینیه سیستانی های گرگان پرشورترین تجلیل در گلستان از قهرمان کاراته جهان صورت گرفت.


به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه» با حضور برخی از مسئولین استانی ایمان سنچولی قهرمان کاراته جهان در حسینیه سیستانی های شهر گرگان تجلیل شد.